รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน

พ่นลมทำความสะอาดหลุม
October 12, 2020
  1-03

  พ่นลมทำความสะอาดหลุม

  1-08

  พ่นน้ำยาง

  1-07

  พ่นหินย่อย

  1-04

  พ่นวัสดุผสมเย็น (Cold Mix Patching)

  ผสมเว็บ-09

  ลาดยาง (Sealing)

  1-06

  โรยหิน (Chip Spreading)

  1-02

  บาร์ลากปรับระดับ

  1-05

  โรยหินพร้อมลาดยาง

  1-01

  การปูพื้นผิวทางแบบผสม (Cold Mix Paving)