องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
December 13, 2021
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
February 2, 2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ได้นำทีมงานลงพื้นที่บริเวณบ้านลาดปลาเค้า ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง ไปซ่อมแซมถนนระยะทางยาว 1.8 กิโลเมตร ที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้สัญจรเป็นประจำ และได้รับการร้องเรียนให้มาซ่อมแซมเป็นเวลานาน โดยใช้รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน มาทำความสะอาดฝุ่นและหินบนถนนเดิม และปูผิวถนนใหม่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หลังซ่อมบำรุงก็สามารถใช้ถนนสัญจรต่อได้เลยทันทีโดยไม่ต้องรอ ทำให้ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตของคนในชุมชน