องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
December 20, 2021
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
April 19, 2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เพื่อแก้ปัญหาถนนชำรุด เร่งซ่อมแซมถนนได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของรถซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงเป็นอีกหน่วยงานที่เลือกใช้ หลังตรวจรับ องค์จากบริหารส่วนจังหวัดระยองก็นำรถออกไปใช้งานเลยทันที ซึ่งหลังออกไปทำงานพบว่าถนนส่วนใหญ่ดีอยู่แล้ว มีเพียงบางจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนขรุขระเป็นระยะทางสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งเหมาะกับการทำงานของรถเรามาก หลังซ่อมบำรุงชาวบ้านในชุมชนก็สามารถใช้ถนนในการสัญจรทันที ทำให้ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านในชุมชน