องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
February 2, 2022
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
December 27, 2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 บริษัทของเราได้ส่งมอบรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (บัญชีนวัตกรรมไทย) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี การตรวจรับผ่านไปได้อย่างราบรื่น มีการนำรถออกไปทดลองใช้งานทันที โดยบริเวณที่นำรถไปทดสอบคือบริเวณถนนหน้าสนามกีฬากลางอุบลราชธานี บริเวณพื้นมีการปะซ่อมมาแล้วหลายจุดทำให้ถนนบริเวณนั้นมีความไม่สม่ำเสมอ จึงนำรถซ่อมถนนของเราไปปูพื้นทับ ทำให้ถนนเรียบง่ายต่อการสัญจรไปมา