องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
April 19, 2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับคนมหาสารคาม เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้ซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (บัญชีนวัตกรรมไทย) จำนวน 2 คัน เพื่อนำมาแก้ปัญหาถนนชำรุด ให้กับประชาชนชาวมหาสารคามได้อย่างทั่วถึง หลังส่งมอบทางบริษัทได้เทรนนิ่งการใช้งานการปูพื้นผิวถนนหลายๆแบบ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้นำไปปรับใช้ได้เหมาะสมตามพื้นที่ และสามารถแก้ปัญหาถนนชำรุดได้โดยเร็วที่สุด