องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
December 27, 2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ไว้วางใจรถซ่อมถนนฯ ของเรามาอย่างยาวนาน เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่ใหญ่จึงมีปัญหาถนนชำรุดอยู่หลายพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงจัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (นวัตกรรมไทย) เข้ามา เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางขนิดเร่งด่วนของเรานั้น สามารถซ่อมแซมได้ทั้งการปูพื้นผิวถนน และการปะซ่อมหลุม ครบจงวรตามความต้องการในการใช้งานของอบจ.