องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลธัญบุรี
October 5, 2021
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
December 20, 2021

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เห็นถึงความสามารถและคุณสมบัติของรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน ที่สามารถนำมาซ่อมแซมถนนที่มีปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามา หลังตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทของเราก็ได้ทำการสอนการใช้งานรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน ให้กับคนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างละเอียด และได้นำรถออกไปทดลองใช้งานจริง พร้อมมีบริการดูแลหลังการขาย