เทศบาลตำบลธัญบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
August 22, 2020
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
December 13, 2021

เทศบาลตำบลธัญบุรี

 

เทศบาลตำบลธัญบุรี

อีกหนึ่งหน่วยงานที่ไว้วางใจในรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมถนนให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี ซึ่งเส้นทางส่วนมากบริเวณนี้ มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เหมาะกับการนำรถของเรามาใช้ เพราะรถของเรามีแขนบูมไฮดรอลิคสำหรับซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะ